11 november is het weer Sint Maarten, en dat vieren we in onze parochie met een Sint Maartenviering in Workum en in Bolsward is Sint Maarten zélf weer bij de Sint Franciscusbasiliek

Sint Maarten bij de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

Bolsward – Op vrijdag 11 november is Sint Maarten zelf weer bij de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward om zingende kinderen te ontvangen. De deuren van de Sint Franciscusbasiliek aan de Dijlakker staan dan open tussen 18:00 en 19:30 uur. De Sint Maartengangers zijn hierbij in de gelegenheid om een selfie of foto te maken met Sint Maarten en ontvangen vanzelfsprekend, na het zingen van een mooi lied, een versnapering en voor wie dat wil is er warme chocolademelk.

De kerk is dan ook open om even rond te kijken en een kaarsje aan te steken.

Sint Maarten-viering in Workum

Op vrijdag 11 november a.s. is er in de kerk in Workum de jaarlijkse Sint Maartenviering.

Jullie zijn met je ouders, broertjes, zusjes, vrienden, vriendinnetjes, pake en beppe van harte welkom!
Wij mogen kijken, luisteren en zingen in deze viering waarin pastor Dorothea Brylak smmp ons meeneemt in het verhaal over Sint Maarten.

Kom jij ook?!?!?

Tot ziens op vrijdagmiddag 11 november 2022.

De viering begint om 16:30 uur in de R.K. St. Werenfridus kerk. Tot dan…en vergeet niet je lampion mee te nemen.

Vieringen binnenkort