Met ingang van 1 september 2023 gaat diaken Kees van Kordelaar onze parochie verlaten. Hij gaat vanaf dat moment werken als diaken in de parochies Heilig Kruis en Maria, Hertogin van Drenthe.

Deze overplaatsing is op eigen verzoek van diaken Van Kordelaar. Nadrukkelijk niet omdat hij zich in onze parochie niet meer op zijn plek voelt. Hij is in gesprekken met degenen die hem het meest na staan tot de conclusie gekomen dat wanneer hij nog een keer een nieuwe uitdaging zou willen aangaan, dit het goede moment is.

Als pastoraal team, PCI, parochiebestuur en locatieraden, begrijpen we zijn besluit. We zullen hem evenwel gaan missen. Zoals vermoedelijk heel veel mensen in en om onze parochie. Diaken Van Kordelaar heeft heel veel voor elkaar gebracht in de afgelopen ruim 11 jaar. We zijn hem daarvoor zeer dankbaar.

Via deze link kunt u de officiƫle voorleesbrief van het bisdom lezen. Het is de bedoeling dat we op zondag 3 september 2023 God danken voor alles wat diaken Van Kordelaar voor ons heeft mogen betekenen en hem en zijn gezin zegen toewensen voor de weg die voor hen ligt.

Hoe verder?

Diaken Kees van Kordelaar werkt voor een klein deel in het gewone parochiepastoraat en voor het grootste deel van zijn tijd voor het diaconale opbouwwerk zoals dat door de Parochiele Caritasinstelling (PCI) wordt betaald.

Met zijn vertrek vallen er dus gaten. Er zijn inmiddels al gesprekken gaande met het bisdom, parochiebestuur, PCI en pastoraal team om te kijken hoe hiermee om te gaan. Alle betrokkenen hechten er aan dat het vele dat door diaken Van Kordelaar is opgebouwd voortgang kan vinden.

Zodra er nieuws is te melden, leest u dat in de weekbrief van onze parochie en op deze website.

Vieringen binnenkort