Dit weekend heeft ons bisdom bekend gemaakt dat met ingang van 16 januari 2024 pastoraal werkster Dorenda Gies het pastoraal team komt versterken. De voorleesbrief kunt u hieronder lezen.

Pastoraal werkster Gies zal samen met Zr. Dorothea invulling gaan geven aan het diaconale opbouwwerk dat diaken Kees van Kordelaar sinds februari 2012 in onze parochie zo succesvol deed. Zij samen zullen met pastoor Bultsma tevens het 'gewone' parochiepastoraat vormgeven. Hoe een en ander precies verdeeld wordt, maken we later bekend.

We danken het bestuur van de Parochiële Caritasinstelling (PCI) voor het blijven mogelijk maken van het zo belangrijke diaconale opbouwwerk. 


Lees hieronder het bericht van de vicaris-generaal

Groningen, 3 november 2023

Beste parochianen van de parochie Heilige Titus Brandsma,

Door het vertrek in september jl. van diaken Kees van Kordelaar, is er een vacature ontstaan binnen uw parochie.

In de afgelopen periode hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden. Ten eerste met uw pastoor Bultsma en Zr. Dorothea Brylak en later ook met het PCI-bestuur en het parochiebestuur en vertegenwoordigers uit de locaties.

Samenvattend kan ik u hierbij laten weten dat met ingang van 16 januari 2024 de ontstane vacature van 0.8 fte ingevuld gaat worden door pastoraal werkster Dorenda Gies. Zij is momenteel nog werkzaam in de parochie Heilige Jacobus de Meerdere te St. Annaparochie, Dronrijp, Franeker, Harlingen, Terschelling en Vlieland.

Dorenda Gies is 54 jaar, geboren in Duiven, getrouwd en woont in Dronrijp. Zij heeft in 1998 haar opleiding voltooid aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarnaast heeft zij aanvullend de Postacademische leergang Kerkelijk Opbouwwerk afgerond aan de Faculteit katholieke Theologie te Utrecht. Verdere informatie omtrent presentatie etc. zal op een later tijdstip bekend gemaakt gaan worden.

Van harte wens ik pastoraal werkster Dorenda Gies, mede namens onze bisschop Van den Hout, een hele gezegende tijd in uw parochie, dat zij op plezierige wijze mag samenwerken met pastoor Bultsma, Zr. Dorothea, PCI-bestuur, het parochiebestuur, de locatieraden en met u allen.

Hartelijke groet,

H.H. Wellen
Vicaris-generaal / hoofd personeelszaken

 

Vieringen binnenkort