Eucharistieviering ter gelegenheid van de viering van 10 jaar Heilige Titus Brandsmaparochie op zondag 25 februari 2024 om 11.00 uur in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

Op 1 januari 2014 fuseerden de parochies Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum tot de Zalige Titus Brandsmaparochie. Nu 10 jaar later mogen we - als Heilige Titus Brandsmaparochie - op 25 februari aanstaande deze bijzondere verjaardag van de parochie vieren. Van harte nodigen wij iedereen uit voor deze feestelijke  jubileumviering in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward. Hoofdcelebrant is onze bisschop  mgr. dr. C.F.M. van den Hout.

In de afgelopen 10 jaren is er veel gebeurd in de vier geloofsgemeenschappen van onze parochie. Op basis van het beleidsplan 'Geloven in morgen' verkochten we drie van onze vier kerken en namen nieuwe ruimten in gebruik. Om hier met elkaar bij stil te staan en om deze fase af te ronden hebben we een jubileummagazine gemaakt 'Geloven in morgen'. Tijdens de jubileumviering wordt het eerste exemplaar hiervan gepresenteerd aan onze bisschop.

Wij verheugen ons er op samen met u dit tweede lustrum van onze parochie te mogen vieren.

Parochiebestuur en pastoraal team
van de Heilige Titus Brandsmaparochie

Het programma: 

11.00 uur Viering in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward (Grote Dijlakker 7) met bisschop Van den Hout en het gehele pastorale team.
Tegen het einde van de viering: presentatie jubileummagazine 'Geloven in morgen'
Aansluitend is er gelegenheid voor een informeel samenzijn met koffie/thee.

N.B. Het magazine 'Geloven in morgen' zal bij allen die ons parochieblad TITUS ontvangen bezord worden. Zij die ons parochieblad niet ontvangen kunnen na afloop van de jubileumviering een exemplaar meenemen. 

Vieringen binnenkort