Anton Mulder

Op 1 mei 2017 eindigt het dienstverband met onze koster Anton Mulder. In goed overleg met Anton wil het parochiebestuur hem op zondag 7 mei a.s., na de viering van 11 uur, in de Maria van Sevenwoudenzaal een afscheidsreceptie aanbieden.

Ieder die persoonlijk afscheid wil nemen is van harte welkom!

Vieringen binnenkort