Op woensdag 10 mei om 19.30 uur wordt in de Brouwershof (Brouwersdyk 20)  te Workum de jaarlijkse parochieavond gehouden. Alle parochianen zijn hierbij van harte welkom!
De agenda voor deze avond is als volgt:
 1. Opening met gebed
 2. Vaststelling agenda
 3. Presentatie financieel verslag 2016:
  Administrateur dhr. Wytze Franzen zal de verkorte versie van het financieel jaarverslag 2016 presenteren.
 4. Stand van zaken “Geloven in morgen”
 5. Uitreiking waarderingsspeld door pastoor Bultsma
 6. Korte pauze
 7. Informatie over “Kerkproeverij”
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Vieringen binnenkort