Op 10 mei vond de jaarvergadering van onze parochie plaats in de Brouwershof in Workum. Op voordracht van de Locatieraad Workum is de waarderingsspeld van onze parochie, als bijzondere blijk van waardering, dit jaar uitgereikt aan mevrouw Ria Westendorp.

In de parochie en al haar locaties zijn talloze vrijwilligers actief, die zich met woord en daad inzetten voor het reilen en zeilen, voor en achter de schermen. Nog veel meer parochianen, van jong tot oud, dragen de parochie en het gemeenschapsleven door deel te nemen in de activiteiten, en door financieel bij te dragen. Al deze manieren van betrokkenheid zijn onmisbaar en heilzaam, voor de parochie en voor de gelovigen zelf.

Maar er is nog een betrokkenheid, een hele wezenlijke, die meestal minder in het oog springt. Die komt van de mensen die de parochie, de geloofsgemeenschappen en de pastores dragen met hun gebed. Mevrouw Westendorp is 95 jaar oud en heeft van jongs af aan tot op de dag van vandaag op deze manier bijgedragen aan het geestelijk welzijn van de parochie. In haar persoon eren we deze onmisbare bouwsteen voor ons samen geloven en kerk zijn in de wereld van vandaag.

Van harte feliciteren we mevrouw Westendorp met de onderscheiding.

Sinds 2016 kent onze Zalige Titus Brandsmaparochie een waarderingsspeld, waarmee jaarlijks één parochiaan onderscheiden wordt. In 2016 en 2017 is deze uitgereikt op de jaarvergadering van de parochie, vanaf 2018 is de bedoeling dat dit aan het einde van de verjaardagsviering van de parochie eind februari gaat gebeuren. In heel uitzonderlijke situaties kan het bestuur een extra speld uitreiken, zoals de scheidend koster van Bolsward, dhr. Anton Mulder, op zijn afscheidsreceptie op 7 mei mocht ervaren.

Meer foto's van de parochievergadering vindt u hier.

Vieringen binnenkort