Aan de titel Basilica Minor zijn een aantal bijzondere rechten en plichten verbonden. De kerk mag nu het pauselijk insigne, de twee sleutels, gebruiken. Ook heeft de Sint Franciscusbasiliek een eigen wapen en worden er een conopeum en tintinnabulum in de kerk geplaatst: een draagbare baldakijn en een bel die beide duiden op de bijzondere band met de paus.

Alle drie de eretekens, gevelteken, conopeum en tintinnabulum, zijn met grote welwillendheid vervaardigd door bij de parochie betrokken bedrijven en personen.

Het pauselijk insigne van de Sint Franciscusbasiliek in BolswardWapen van de Sint Franciscusbasiliek in BolswardZegel van de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

(klik op de afbeeldingen voor meer informatie)

Vieringen binnenkort