In 1881, op 23 februari, werd in Oegeklooster, onder de rook van Bolsward, Anno Brandsma geboren. De familie Brandsma kerkte in de St. Martinuskerk in de stad. Anno Brandsma trad in 19 september 1898 toe tot de orde van de Karmelieten en werd een van de leidende figuren van de emancipatie van de Rooms-katholieken in de eerste helft van deze eeuw. Hij zette zich zeer bijzonder in voor de geestelijke en wetenschappelijke ontwikkeling van de tot dan toe achtergestelde katholieken. Ook voor de ontwikkeling van een eigen, onafhankelijke Katholieke pers nam hij vele initiatieven.

Al in een zeer vroeg stadium waarschuwde professor Brandsma voor de gevaren van het Nationaal Socialisme en de verderfelijkheid en het onchristelijke karakter van de rassenleer. Reeds bij de bezetting beschouwden de Duitsers Pater Titus als een geduchte geestelijke tegenstander.

Vanwege zijn felle verzet tegen de nazificering van de Nederlandse pers werd Titus op 19 januari 1942 gevangengenomen. Via Scheveningen, Amersfoort en Kleef werd hij naar Dachau gebracht. In Dachau werd hij tewerkgesteld in de kruidentuin. Het werk in de basilicumvelden was te zwaar voor Titus.

Ziek en totaal verzwakt werd hij naar de ziekenbarak gebracht waar hij op 26 juli 1942 met een dodelijke injectie om het leven werd gebracht. Zijn lichaam werd gecremeerd en de as werd op het asveld verspreid.

Voor een uitgebreider levensverhaal verwijzen we naar de website van het Nederlands Carmelitaans Instituut.

Vieringen binnenkort