Kerk:

Arumerweg 68
8748 AE Witmarsum

Postadres:

Zalige Titus Brandsmaparochie - Locatie H. Nicolaas van Tolentijn
Grote Dijlakker 7
8701 KV Bolsward

Bankrekening:

NL96 RABO 03715 00 761 t.n.v. Zalige Titus Brandsmaparochie Witmarsum

(Vermeld bij overboekingen altijd de reden)

Locatieraad:

Voorzitter
Liesan Hettinga
0517-531547
Budgethouder
Ineke Slagman
0517-531115
Beheerder
   
Gastvrijheid
Elly v.d. Wei
0517-532112

Vieringen binnenkort