Kerk:

Noard 175
8711 AE Workum

Postadres:

Zalige Titus Brandsmaparochie - Locatie H. Werenfridus
Grote Dijlakker 7
8701 KV Bolsward

Bankrekening:

NL76 RABO 03721 12 900 t.n.v. Zalige Titus Brandsmaparochie Workum

(Vermeld bij overboekingen altijd de reden)

Locatieraad:

   
 
paadwiizer Auke de Ringh 06-53696764
budgethouder
Hes Kienstra
0515-541762

 

 

Vieringen binnenkort