De bronnen vermelden niet wanneer het beeld naar Bolsward is gekomen. Opvallend is dat de tijd van ontstaan samenvalt met de komst van de Franciscanen naar Bolsward. Tegen een Franciscaanse oorsprong pleit dat het beeld zich in de invloedssfeer van de Martinikerk bevond.

Het Mirakel

In 1515 stond het beeld in een houten huisje op de Post, een brug in de Kerkstraat. In dat jaar werd Bolsward verwoest door de Zwarte hoop: de muitende soldaten van de Saksische hertogen. Het Kapelletje verbrandde en de Madonna leek verloren.

Enkele dagen later werd het rechtopstaande in het water gevonden. Dit gebeuren werd als een groot wonder beschouwd en de Madonna kreeg een prachtige stenen Kapelle op de Post. In de eerste helft van de zestiende eeuw groeide de roem van de Bolswarder Lieve Vrouw tot buiten de Friese landsgrenzen. Het Mirakelboek, dat alleen in kopien is bewaard vermeldt een lange reeks wonderen.

In de pre-reformatietijd verflauwde de verering. De Madonna ontkwam ook aan de beeldenstorm. Het werd door vrome burgeressen van de Stad met grote zorg bewaard. Pas in de loop van de achttiende eeuw werd het weer openbaar vereerd. De feestdag van de Bolswarder Maria is de zondag voor Pinksteren. De dag waarop Bolsward in 1515 werd geplunderd door de Zwarte Hoop. Het is zondag waarop de kerk gedenkt dat Maria en de Leerlingen van Jezus biddende waren in het Cenakel.

Toen keerden zij van de berg die de Olijfberg heet, naar Jerusalem terug. Deze ligt dichtbij Jerusalem op Sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. De leerlingen bleven volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders.

Handelingen 1, 12, 13 a,, en 14.

Vieringen binnenkort