Het beeld van Maria van Sevenwouden staat in de kapel links van het hoofdportaal van de kerk.

De Pinkstericoon

Boven de vensters een icoon, in 1996 vervaardigd door mevrouw Jantsje Witteveen-van der Zee, voorstellende Maria, biddend om de Heilige Geest, in het centrum van de kring der leerlingen. De icoon is in de Grieks-Katholieke stijl. Maria heeft in het geheel een zeer centrale plaats. Interessant is de gesticulatie van de Apostelen: ze zijn druk in gesprek. Maria is als Orante afgebeeld. Linksboven de "Kapelle op de Post" waarin tot 1580 de Madonna werd vereerd. Rechtsboven is de Martinikerk te zien tot welks rechtsgebied de Kapelle behoorde.

De Kruidwis

Links van de kapel hangt een bos graan met kruiden, een zogenaamde “kruidwis” die op het feest van Maria Hemelvaart in de kerken wordt gewijd. Kruidwissen verbeelden de oogst die rond 15 augustus in volle gang is. De Hemelvaart van Maria verbeeldt de hemelse oogst van de verlosten. Het graan is tot voedsel, de kruiden zijn ter genezing van de mensen.

Het Hekwerk

De ijzeren hekken voor de kapellen en het baptisterium zijn zeer kundig gesmeed in art-déco stijl. De spiraalmotieven zijn ontleend aan de natuur.

Vieringen binnenkort