We zien dagelijks dat bedrijven om uiteenlopende redenen samengevoegd worden. Daarbij zie je dat onder andere de eigen bedrijfsculturen soms nogal uiteen lopen. Zo waren er bij het samengaan van de 4 voormalige parochies tot de Zalige Titus Brandsmaparochie ook een aantal zaken waarvan we “de klokken gelijk moeten zetten”. Naast een aantal zaken op het pastorale vlak zijn er ook tarieven welke binnen de gehele parochie hetzelfde mogen zijn.

Onlangs zijn er voor de gehele Zalige Titus Brandsmaparochie geldende tarieven vastgesteld voor zowel de Pastorale dienstverlening als onze twee begraafplaatsen. Een parochiaan die trouw deelneemt aan “kerkbalans”, ziet dat beloond in de tarieven Pastorale dienstverlening. De tarieven voor onze begraafplaatsen in Workum en Witmarsum zijn afgeleid van de tarieven die de gemeente Súdwest-Fryslân hanteert voor de Algemene begraafplaats te Bolsward.

Het parochiebestuur

Vieringen binnenkort