Anton Mulder heeft bij zijn afscheid als koster de waarderingsspeld van de Zalige Titus Brandsmaparochie ontvangen. Het waarderingsteken werd hem opgespeld door pastoor Bultsma tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie op zondag 7 mei.

Anton trad op 1 augustus 1999 in dienst van toen nog de St. Franciscusparochie. In zijn toespraak dankte pastoor Bultsma hem om zijn inzet en trouw: “Hij was er altijd als het nodig was, zelf buiten de werkuren. Hij was voor velen een vertrouwd aanspreekpunt. En voor aanvang van de vieringen lag altijd alles keurig klaar.”

Hij werd ook als parochiaan geroemd door Bultsma: “Als parochie proberen we een gemeenschap van gedoopten te zijn, die bestaat en uitstraling heeft doordat alle betrokkenen zelf christelijk leven en samenleven, en zo de geloofsgemeenschap mogelijk maken. Anton heeft daar op onschatbare wijze de laatste jaren aan bijgedragen.”

Een koster zoals Anton Mulder zorgt ervoor dat alle praktische zaken rondom vieringen goed geregeld zijn, maar zorgt ook voor het kerkgebouw, zodat het allemaal netjes blijft: schoonmaken, klein onderhoud, het openen en sluiten van deuren, etc. Doordat hij veel klussen heeft geklaard, is er veel geld bespaard voor de parochie. De laatste jaren heeft Mulder ook mee zorg gedragen voor de andere drie kerken van de parochie.

De parochie heeft om economische redenen afscheid moeten nemen van een koster in loondienst. De kosterstaken rondom vieringen in de St. Franciscuskerk worden de laatste jaren uitgevoerd door een groep vrijwilligers.

Meer foto's vindt u hier.

Vieringen binnenkort