Nieuws

KVG BOLSWARD opent het seizoen 2018/2019

Op maandag 15 oktober 2018 opent KVG Bolsward het nieuwe seizoen. We beginnen met een viering van woord en gebed, waarbij mevrouw Nelleke ten Wolde onze voorganger is. Zij vertelt ons over de drie Theresia’s, die een belangrijke plaats innemen in haar leven en die ze ons graag als voorbeeld wil stellen. Ze wenst ons na de zegen een goed seizoen toe met veel aandacht voor elkaar.

Lees meer...

Allerheiligen en Allerzielen

Donderdag 1 november en vrijdag 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Het hoogfeest van Allerheiligen vieren we donderdag 1 november om 19:00 uur met de hele parochie in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward.

De gedachtenis van Allerzielen vieren we vrijdags om 19:00 uur in onze kerken in Workum, Witmarsum en in de basiliek in Bolsward. In Makkum gedenken we de overledenen in de communieviering op zondag 4 november.

 

Vormelingen bij bisschop

Donderdag 18 oktober zijn onze vormelingen op bezoek geweest bij onze bisschop , Mgr. Van den Hout, in het bisdomhuis in Groningen. Zij zullen op 10 november het Heilig Vormsel ontvangen in onze St. Werenfriduskerk in Workum.

Vieringen binnenkort